Ludvik Nilsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 3, 1890

Date of death

February 15, 1940Årsak: War-related shipwreck

Parents

Nils Magnus Nilsen, f. 1865, og Hjærta Johanne f. Sørensen, f. 1861 i Larvik.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tjølling

County

Vestfold

Other

  • Participant in WW2
  • Våre Falne:
    Ludvik Nilsen
    FØDT: 03.11.1890 FØDESTED: Tjølling DØD: 15.02.1940 DØDSÅRSAK: Torpedert av tysk ubåt STED/SKIP: DS Steinstad
    NILSEN, LUDVIK, skipsfører, Tjølling. Født 3. november 1890 i Tjølling, s. av Nils Magnus Nilsen, f. 1865, og Hjærta Johanne f. Sørensen, f. 1861 i Larvik. Gift 1912 i Tjølling med Inger Kathrine, f. 1891 s. st. 2 barn. Styrmannsskole, skipperskole. Var fører på d/s Steinstad, og omkom 15. februar 1940 da skipet ble torpedert sørvest for Irland. Mannskapet kom i båtene, men 13 mann ble slått overbord i den sterke stormen. (Fra «Våre falne»)