position

Stuert

  • Forpleining. Offiser. Direkte underlagt skipsfører. Ansvarlig for all kost og forpleining inkludert renhold, innkjøp og oppbevaring av proviant og pantrystores. Førte beholdningsoppgave og regnskap. Ansvarlig for opplæring i sin avdeling.