Mønstringsdistrikt

Flekkefjord

 • Flekkefjord blir på folkemunde kalt for hollenderbyen,
  da de kanskje
  hadde agderfylkenes største handelsforbindelse med Holland.
  Fiske,garveri og skipsfart var de ledende arbeidsplasser
  som ble byens største inntektskilde. Nå var ikke
  skipsfarten den aller største i Flekkefjord,men sjøfolkene behøvde ikke å flytte fra byen når de skulle ha seg arbeid.
  Nå vil vi prøve å vise med dette at Flekkefjord har hatt
  sin periode med seilskutetid og senere med dampskip og motorskip ved byens store reder Bernhard Hanssen.
  Fra slutten av 1900 hundreåret  kom en reder, Arnt Ivar
  Bjørneli ,også han fra Feda til å sette byen Flekkefjord
  atter igjen som sjøfartsby på kartet.
   

  H.Larsson-Feddes notater