Mønstringsdistrikt

Flekkefjord

 • Flekkefjord blir på folkemunde kalt for hollenderbyen,da de kanskje
  hadde agderfylkenes største handelsforbindelse med Holland.
  Fiske,garveri og skipsfart var de ledende arbeidsplasser som ble
  byens største inntektskilde. Nå var ikke skipsfarten den aller største
  i Flekkefjord,men sjøfolkene behøvde ikke å flytte fra byen når
  de skulle ha seg arbeid.
  Nå vil vi prøve å vise med dette at Flekkefjord har hatt sin periode
  med seilskutetid og senere med dampskip og motorskip ved byens
  store reder Bernhard Hanssen