Rederi

August Kjerland, Bergen.

Grunnlagt
ukjent