Rederi

Mosvold Shipping Co., Kristiansand

Grunnlagt
ukjent
 • AkvakkS Mosvold Rederi og AkvakkS Mosvold Shipping har sin opprinnelse fra 1910 da skipsreder Martin Mosvold gikk til innkjøp av en Fransk stålbark på 2200 dw. og etablerte et Rederi i Farsund.

  I 1946 etablerte Torrey Mosvold, (sønn av Martin )og Kristian Haanes  et nytt Rederi i Kristiansad som fikk navnet AkvakkS Mosnes Shipping. 

  I 1959 delte Torrey og Kristian eierandelene i AkvakkS Mosnes Shipping.samtidig som Torrey Mosvold med familie overtok aksjene i Mosvold Shipping AS og etablerte seg i Kristiansand.

  I perioden 1959 - 1984 disponerte Mosvold Shipping Co., 26 skip- 6 motortankere - 5 turbintankere - 13 motorskip - 2 lash-skip.

  Rederiet har også vært innvolvert i 7 oljerigger.

  På tørrlastemarkedet var Rederiet sterkt innvolvert, det var ett nært sammarbeid med Central Gulf Steamship Co., New Orleans, ved shipping problemene i 1973 -1975 opphørte dette sammarbeidet og tonnasjen blei fordelt.

  Turbintankeren "Moscliff" på 269.956 dwt blei i 1981 ombygd til dieseldrift ved Framnes Mek. Verksed i Sandefjord.

  Mosvoldgruppen investerte også i landbaserte viksomheter - Forsikringsselskapet Neptun A/S - Norsk Wallboard A/S i Vennesla - Fibofabrikken i Lyngdal - K/S Mosvold Overseas Trading Co,. A/S - Mosvoldgruppen var også med på å starte A/Sørlandets Aluminiumsprodukter i Kristiansand.

  Torrey Mosvold satt som styreformann i A/S Mosvold Shipping Co,. ut 1978 da han blei fulgt av Karl Mosvold.

  Shipping delen av A/S Mosvold Shipping Co., blei overtatt av Rederiet Frontline i 2001.