Rederi

K. K. Rasmussens rederi, Sandefjord

Grunnlagt
ukjent