Harald Nicolaisen

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

26. mai 1914

Død

juni 1980

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Halse og Harkmark, Mandal

Bosted

Hegdehaugsveien 21b, Oslo

Relasjon til fylke

Vest-AgderOslo

Har stillinger

2. Styrmann / Telegrafist

Kjente utdannelser

RadioskoleStyrmannskole (r)Skipsførerskole

Sjøforklaring 1940 - 1945

Annet

 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 1397. NY 242.

  Etter at Harald Nicolaisen krigsforliste md M/T BEDUIN, ble han ansatt ved NORTRASHIP i London hvor han var fra 24. april 1941 og frem til 11. mai 1946.

  Mandal Sjømannsforening v/ Nils Reidar Christensen.
  Gikk til sjøs første gang i 1930.
  Radioskole i Kristiansand 1932
  Styrmannsskole i Oslo 1936.
  Skipperskole i Farsund 1939.

  Konvoifart med oslotankeren BEDUIN på England. Angrepet av tyske ubåter 16. Mars 1941 på vei til England.  Beduin brakk i to, men bensinlasten tok ikke fyr.   4 mann ble drept i eksplosjonen og flere andre skip i konvoien gikk ned. 30 mann reddet seg i to båter.  Den ene tatt opp av eskorten, den andre av en skotsk fiskebåt.  Harald Nicolaisen arbeidet resten av krigen  ved Nortraships kontorer i London.  Giftet seg i London 1943 og fikk 4 barn.  Han døde i juni 1980.

  "Med 11000 tonn flybensin over Nord-Atlanteren i 1941", s. 4-6, 62, 65-66:

  "Harald Nicolaisen var født i Mandal i 1914, som nest yngste sønn av en seilskuteskipper. Straks etter den første verdenskrigen kjøpte faren gård med strandlinje, på Sånum, 2-3 kilometer vestenfor Mandal. Her bygde han nytt hus og drev i 1920-årene jordbruk og en betydelig fiskeeksportforretning. [...]

  Etter middelskolen i 1930 (han hadde da ‘hoppet over’ en klasse, som man sa den gang) gikk Harald nokså omgående til sjøs som førstereisgutt med det nybygde dampskip ‘Fjordheim’ (på vel 6000 t.dw.) av Haugesund. Fartøyet seilte først i Nord- og Østersjøen og på Hvitehavet. Siden var de også en tur over til U.S.A., men utover høsten 1930 ble fraktene så dårlige at skipet måtte legges opp. Etter hjemkomsten gikk Harald Nicolaisen omgående inn på radio-telegrafskolen i Kristiansand. Etter eksamen der fikk han hyre som telegrafist og lettmatros ombord i et av de mange mindre dampskip som den gang hørte hjemme i Farsund. Reder var den tidligere skipper Gabrielsen.

  Til å begynne med seilte de i Nord- og Østersjøen og i trelastfarten på Hvitehavet, i kull- og malmfarten på Spania. Senere ble de satt inn i den såkalte Vest-Indiafart.

  I 1935 reiste Harald Nicolaisen hjem og gikk på styrmannsskolen i Oslo vinteren 1935-36. Så bar det igjen ut med en annen Gabrielsen-båt fra Farsund, nå som 2. styrmann og radiotelegrafist. Vinteren 1938-39 var han igjen hjemme, gjennomførte skipperskolen i Farsund med toppkarakter (3.00), samtidig som han også tok ex.artium som privatist i samtlige fag. Utpå ettersommeren 1939 fikk han så hyre som 2. styrmann ombord i den forholdsvis nye og etter den tids målestokk store motortankbåt ‘Beduin’. Etter å ha losset i Italia i desember 1939, ble ‘Beduin’ satt inn i bensin- og oljefarten på Østen: Australia og Indonesia". [...]

  Nicolaisen skriver: "Det tok oss to dager å losse lasten [i Glasgow januar 1941], om lag 11000 tonn. For å gjøre skipet gassklart forhalte vi ut på samme stedet der vi først hadde ankret. Der lå vi i tre til fire dager. Tankene måtte nemlig være helt gassklare. Det ville bli alt annet enn behagelig å få en bombe eller torpedo i et rom med gass. [...] Ruten gikk vest om Bermuda, ned Mona Passage, et godt stykke vest av Aruba og deretter inn til St. Nicholas. [...] Vi kom til St. Nicholas, en av lastehavnene på Aruba, tidlig en morgen, men ble ikke tatt inn før utpå ettermiddagen. Allerede neste dags middag var vi ferdiglastet. Vi hadde da tatt inn omkring 11000 tonn flybensin. Den samme "hyggelige" lasten vi var vant til. Lossehavnen var også denne gangen Clyden via Bermuda".

  Man kan lese Nicolaisen sin beretning om opptakten til krigsforliset, om selve torpederingen 16. mars 1941 og etterspillet fra side 66-86. Se "dokumenter". 

  "Harald Nicolaisen fortsatte i Nortraships London-avdeling til juni 1946. Samtidig leste han iherdig ved London School of Economics, universitetet i London, og tok eksamen der (B.Sc.econ.) forsommeren 1946. Sammen med kone og to småbarn reiste han så hjem til Norge, og ble tilsatt som journalist i det som den gang het Norges Handels- og Sjøfartstidende. Senere ble han informasjonssjef i det nyopprettede Norsk Produktivitetsinstitutt, og startet i 1960 et eget Public Relations-firma. Sjømannen og PR-konsulenten Harald Nicolaisen døde plutselig i 1980, bare 66 år gammel".

  Var med på følgende historiske hendelser 1939-1945:

  Kilder

  RA/S-3545/G/Gg

  Mandal Sjømannsforening

  "Med 11000 tonn flybensin over Nord-Atlanteren i 1941". Manus skrevet (under krigen, etter krigsforlis 16. mars 1941) av krigsseiler Harald Nicolaisen. Publisert i Krigsseilerregisteret med tillatelse fra familie. Også tilgjengelig som temaartikkel.