Stilling

2. Styrmann

  • Dekk. Offiser. Ansvarlig for kartretting og nautiske publikasjoner samt ettersyn og vedlikehold av navigasjonsutstyr/-instrumenter.