Johan Herman Skylvik Johansen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 9, 1885

Parents

Johan Nilsen, Hanne Gurine Nilsen f. Hansdatter

Records

2445

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Høvåg

Place of living

Vågsbygden

County

Vest-AgderAust-Agder

Maritime inquiries 1940 - 1945

Other

 • Participant in WW1
 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 2872 , NY  19037.

  Gift med (jf. London-kort): Gudrun Johansen.

  Andre kilder:

  Fartstid før 1.verdenskrig:

  Dekksgutt "Candeur" av  Lillesand.påm. Antwerpen 7.4.1900. avm. 15.12.1900.  

  Lettmatros " Regulator" påm Larvik .20.4.1901. avm. Newcastle 16.9.1901. ommønstret.

  Lettmatros "Regulator"  påm. Newcastle 17.9.1901 avm. Lillesand. 7.11.1901.  

  Lettmatros " Severen påm. Cardiff 18.4.1902. avm. Antwerpen 31.12.1902.  

  Lettmatros "Vayfore" påm. Lubeck 28.2.1903. avm. 19.11.1903.   Forlist.

  Lettmatros "Counto" påm. East London 3.11.1903. avm. Rosrio 5.8.04. 

  Lettmatros "Guxelle" påm. Rosario 6.8.1904. avm. Rotterdam 24.11.1904.

  Matros D/S Dania" påm. England 7.4.1905. avm. Xania 28.10.1905.

  2.styrmann Seilskip "Sagona" påm. utlandet 20.7.1906. avm.Lillesand  22.12.1906.

  Marinen.

  Orlogstjeneste Rekrutt KNM "Kong Sverre" 17.6.1907. til 15.7.1907.

                                    KNM " Viking" 15.7.1907. til 26.9.1907.Kanonmanskap.

                                    KNM " Harald Haarfagere" Officer oppvarter 30.9. 1907.

  2.stymann "Baastad" påm. utlandet 19.2.1908. avm. Grimstad 7.6.1909.

  1.styrmann "Aagerøen" påm. utlandet 21.5.1910. ommønstert til skipsfører 10.5.1910 i Newport

  Skipsfører "Aagerøen"  avm Haugesund10.05.1912.

  1.verdenskrig.

  Skipsfører D/S "Aagerøen" påm. Lillesand 17.11.1912. avm.  Schields 8.12.1915.

  Skipsfører "Osmund" påm. 16.10.1916. avm. ukjent.

  Skipsfører "Ferro"

  Skipsfører "Follo"

  Skipsfører "Fandango"

  Fartstid 2.verdenskrig:

  Skipsfører D/S"Hill" av Kristiansand.Rederiet Osw. Rosenvold. påm. Porsgrunn 11.11.1939. avm. London 3.5.1943.

  Skipsfører D/S "Tore Hafte" av Haugesund.Rederiet Brummenær & Torgersen. påm. 17.11.1943 . avm. Leith 5.1.1944.

  Skipsfører D/S "Cresco" av Oslo.E.B.Aabys rederi. påm. London 20.1.1944. avm. London 20.4.1944.

  Til London pool 21.4.1944.

  London pool.29.4.1944.

  Skipsfører D/S"Cresco" av Oslo. E.B.Aabys rederi. påm.1.5.1944. avm. 19.7.1944.

  Til London pool. 20.7.1944.

  Til Cardiff pool.29.9.1944.

  Til Cardiff pool 5.10.1944.

  Skipsfører D/S "Stadion 2" av Oslo. Rederiet J.B.Stang. Newport 15.10.1944 . avm. Plymouth 1.12.1944.

  16.12.1944 i pool.

  Skipsfører D/S "Raftsund " av Bergen. Rederiet Lars L.Eide  påm. Cardiff 11.4.1945. avm. Cardiff 18.4.1945.

  25.4.1945 i pool.

  9.6.1945 London pool.

  11.6.1945 til Glasgow pool.

  Reist hjem til Norge 23.6.1945.

  Klipp fra boken "Seilas for Frihet" utgitt av Fædrelandsvennen i Kristiansand.

  Da 2.verdenskrig brøt ut i 1939 var Skylvik fører av D/S"Hill", en mindre stykkgodsbåt på 650 tonn som var hjemmehørende i Kristiansand. Skylvik var også medeier i båten som var bygget i 1920.

  "Hill" gikk fra Arendal 6.april 1940 , og da de kom til England, fikk de høre at tyskerne hadde gjort landgang i Norge. "Hill" ble satt inn i den utsatte farten på Englands kyster.

  I februar 1941 ble "Hill" angrepet av et tysk fly i Kanalen, som nok hadde regnet med et lett bytte. På "Hill" hadde de bare et par små maskingeværer til forsvar. Men motstandsvilje manglet det ikke på, og kaptein Skylvik bemannet selv luftskytset. Flyet ble så skadet at det måtte trekke seg ut av kampen og styrtet ned. Også i juni samme år ble "Hill" angrepet av fly, men klarte seg også denne gang.

  I august 1942 var "Hill" involvert i en konvoikollisjon , og ble så sterkt skadet  at skipet ble kondemnert i april 1943.

  Senere samme år gikk Skylvik ut som fører av Haugesunds båten "Thore Hafte", som var på 850 tonn og gikk i engelsk kystfart. Han avmønstret januar 1944. Førte deretter Oslo-båten "Cresco", en stykkgodsbåt på 2000 tonn. Med "Cresco" ble Skylvik med på invasjonen i Frankrike sommeren 1944. "Cresco" hadde 8 turer med amunisjon og andre forsyninger til de amerikanske brohodene "Omaha" og "Utah" på Normandiekysten.

  De var utsatt for flere angrep, men "Cresco" slapp fra det uten særlige skader.

  Fra oktober 1944 til april  1945 førte Skylvik Oslo båten "Stadion 2" og Bergensbåten "Raftsund", begge mindre skip på 8-900 tonn, som hele krigen hadde gått i engelsk kystfart, også tok del i invasjonen i Frankrike.

  I etterkrigstiden viste Skylvik sviktene helse, og han var plaget av nerveproblemer. De siste sju årene gikk han stadig under oppsyn av nervelege, men ble likevel bare erklært 50% invalid. Han døde i 1967.

  Herman Skylvik var gift med Bertha Hansen fra Åkerøya, og de hadde to barn. Hun døde, og han giftet seg  senere med Gudrun Gundersen fra Vågsbygd. De hadde sitt hjem i Vågsbygd, og det var tre barn i ekteskapet - to gutter og en jente. Gudrun som har vært behjelpelig med disse opplysninger om sin mann, har i de senere år vært bosatt på sjømannshjemmet i Kristiansand.

  Utmerkelser tildelt Johan Hermann Johansen Skylvik.

  St.Olavsmedaljen m/ekeløv.

  Britiske ? Mention of Despach - undertegnet av Winston Churchill.

  Krigsmedaljen.

  Frihetsmedaljen.

  Personbeskrivelse nr. 853 Lillesand  Mønstringsdistrikt " Sjøens folk "- Odd Knudsen / Peder Larsen. Lillesand Folkebibliotek.

  Født 1885 Åkerøy

  Far Styrmann Johan Nielsen

  Gift med Berthe Johanne Hansen, Åkerøy - 2 barn

  Skipsfører

  Participated in the following historical events 1939-1945:

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  "Seedie's List of Awards to The Merchant Navy for World War II," av Seedie, 1997. S. 114.

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 198.

  RA/S-3545/G/Gi/L0006