Arne Corneliussen jr.

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

May 30, 1930

Parents

Tommine Marie Corneliussen f. Carlsen og Arne Corneliussen

Records

A rulle 3669 Lillesand Mønstrings distrikt rode 7, Vestre Moland

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Fagerheim, Vestre Moland

Place of living

Lofthus, Lillesand

County

Aust-Agder

Enlistment district

Education

MaskinsjefskoleMaskinistskole (r)Teknisk skole
 • Bror til Carl Otto Corneliussen.

  Fartstid og skolegang.

  Smører D/S NIDARHOLM av Oslo. Rederiet Krogstad Shipping/ Gørrissen & Co. påmønstret Rotterdam 20.7.1948. avmønstret New Orleans 11.5.1950.
  Fyrbøter  D/S VAHALL av Oslo. Rederiet Valdemar Skogland. påmønstret Baltimore 27.5.1950. avmønstret Emden11.7.1950.
  Donkymann/motormann M/T SUNNAAS av Larvik. Rederiet Iver Bugge. påmønstret London 25.2.1953. avmønstret Port du Bouc 6.4.1954.
  Reparatør M/S RINDA av Oslo. Rederiet Hagb. Waage. påmønstret Arendal 9.9.1954. avmønstret Antwerpen 6.12.1955.


  Verneplikt i marinen - S.K.S 11.6.1951 til 30.11.1952. Tjeneste 12. måneder som 3. Maskinist.

  Tjeneste ombord på:
  Utskrevet kvartermester Korvette KNM ANDENES
  Utskrevet kvartermester Korvette KNM NORKYN x Buttercup. 

  11/1951 - Sjømilitære Korps (Beordringerklæring).
  11/1951 - Kursbevis fra Horten Flyfabrikk, Luftforsvaret (Spesialkurs).
  12/1951 - Sjøforsvarets Mineinspeksjon/Maskinskolen.

  Verksted tid for opparbeidelse til maskinistsertifikat:
  Kristiansands mek. Verksted i tiden 6/1950 til 6/1951.

  Maskinaspirant kurs v/ Tønnevolds Legatskole i Grimstad 1947/1948.
  27.6.1956 - 3. klasse motormaskinistsertifikat utstedet i Kristiansand S.
  2. klasse maskinistskole i Arendal 1958/1959.
  25.8.1959 - 2. klasse motormaskinistsertifikat utstedet i Kristiansand S.
  Maskinsjefskole i Kristiansand S 1960/1961.
  22.12.1961 - Maskinsjefsertifikat utstedet i Kristiansand S.

  Gift med Norma Corneliussen. f. Byremo.