Torvald Gabrielsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 12, 1899

Date of death

July 31, 1955

Parents

Johanne Gabrielsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Lyngdal

Place of living

Farsund

County

Vest-Agder

Other

 • Participant in WW1
 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 6231, NY 7337 / 90843.

  Den 31. desember 1944 ansatt ved Nortraship kontoret i New York.

  Torvald Gabrielsen:

  Kilde Norges Skipsførere.

  Reiste til sjøs 1916 med dampskipet "Ellavore"
  av Farsund, tilh.Lundegaard & Stray.Den 6.februar
  1917 ble"Ellavore" senket av tysk ubåt ca.65 n.m.
  av Cape Coruna.Mannskapet ble henvist til livbåtene
  og samme dag opptatt av D/S"Havgard" av Oslo.
  Etter at vi hadde vært der en tid,ble også dette skip
  senket av samme ubåt.Det blåste NV stiv kuling
  med høi sjø.Kursen ble satt for land,men det var
  vanskelig å holde båten lens,så det gikk smått
  med seilasen.Det viste seg senere at en av
  "Havgard"'s livbåter var gått under med 8 mann.
  Den 7.feb.ble vi opptatt av en fransk bevoktningsbåt
  og landsatt i Oporto.Etter ca 6.ukers ventetid,ble vi
  hjemsendt med damperen "Soferino" av Oslo.som
  imidlertid bare rakk til ca 16 n.m. av Ushant.Skipet ble
  senket 15.mars av en tysk ubåt. Mannskapet ble
  henvist til livbåtene,og etter 16 timers roing,kom vi
  i land på Ushant.Hjemreisen ble vanskelig.og under
  de dårlige forhold som da hersket,pådrog han seeg
  brysthinnebetennelse.6 mai kom vi til Norge,efter
  3 mnd.opphold og reise fra den første ubåtsenkningen.
  Styrm.eks.1922 og Skipsf.eks. 1926 i Farsund.
  Styrmann med dampskipet"Borgfred" av Farsund,
  tilhørende G.Gabrielsens Rederi.
  Ble i 1928 fører av dette skip og førte dette inntil 1933. 

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  RA/S-3545/G/Gi/L0005