Leif Schrøder Tellefsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 20, 1896

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Dypvaag

Place of living

Måløy

County

Sogn og Fjordane

Enlistment district

Rank

2. Styrmann / 1. Styrmann

Education

Styrmannskole (r)Skipsførerskole

Maritime inquiries 1940 - 1945

Other

 • Participant in WW1
 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 6864, NY 27815.

  Gift med (jf London-kort): Borghild Tellefsen.

  Historikk:

  Fartstid før 1.verdenskrig.
  Dekksgutt til lettmatros jernbark CALLUNA av Kristiansand. Rederiet Rudolf Hansen. påm. Kristiansand f. utlandet 12.7.1911. avm. Dublin 26.7.1913.

  Matros D/S HARALD HAARFAGER av Kristiansand. Rederiet N. Rosenkilde. påm. Kristiansand påm. 3.9.1913. avm . Kristiansand 29.11.1913.

  Fartstid 1.verdenskrig:
  Matros Brigg Lillesand av Kristiansand. Rederiet K.F. Langfeldt. påm. Kristiansand. f. utlandet 10.2.1914. avm 26.3.1914.

  Lettmatros Bark AGDA av Kristiansand. Rederiet K.F. Langfeldt. påm. 5.5.1914. avm. 13.7.1915.

  Matros D/S DEVON CITY av Bideford. Rederiet St, Just Steam Ship Co. Ltd. v/ W.R.Smith & Son. påm. 16.7.1915. avm. 10.9.1915.

  Matros jernbark THOR II av Sandefjord. Rederiet Thor Dahl. påm. 13.9.1915.
  avm. 13.11.1915.

  29.april 1916 - Styrmannseksamen ved Kristiansands offentlige sjømannskole.
  3.mai 1916 -   Styrmannssertifikat for seilskip utstedt.

  2.styrmann. D/S CAROLVORE av Farsund. Rederiet Lundegaard & Stray. påm. 19.5.1916. Torpedert 31.7.1917.

  10.otober 1917 - Styrmannssetifikat for Dampskip utstedt .

  7.mai 1918 - Skipsførereksamen ved Kristiansands offentlige sjømannskole.

  Marinetjeneste fra 1.7.1918 til 4.5.1919.

  29.9.1943 til 28.7.1945. Landtjeneste ved Nortraships Disbursments Departement, avdeling Sunningdale som eksaminator av kapteinsregnskaper.

  Fartstid og annet etter annen verdenskrig.
  Skipsfører M/S VINGTOR av Bergen. Rederi Bernt Nesje - forliste i middelhavet 1949.
  Skipsfører en periode på et Panamaregistrert skip før han gikk over i annet arbeide i Måløy.

  Leif Schrøder Tellefsen var medlem av The International Association of Cape Horners - avdeling Norge.

  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt:

  St. Olavs Medaljen med Ekegren den 10.november 1943.
  Begrunnelse for tildeling av St.Olavsmedaljen:
  «For personlig innsats i den norske handelsmarine under krigen» i forbindelse med D/T MADRONOS avgang i mai 1940 fra Antwerpen, medbringende 50 jødiske flyktninger, og i forbindelse med D/T MADRONOS kamp mot japansk ubåt i januar 1942.

  Krigsmedaljen den 10. Desember 1943.

  Uttalelse fra Geork R.I. = Mention i Despaches fra George R. I.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 200.