Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. april 1942
Posisjon
Nordøst for Moleasses Reef, Florida
Årsak
Kollisjon med etterfølgende grunnstøting
Last
Fosfat
Reiserute
Port Tampa - Halifax - Liverpool
Mannskapsliste
Ingen
Reddet
?
Fanget
0
Omkommet
?
Savnet
0